Z ostatniej chwili (interwencje)

Dzisiejszy dzień (16 stycznia) rozpoczął się pracowicie, o godzinie 10:09 zadysponowano Nas dwoma zastępami do kolizji drogowej w miejscowości Pawłówek. Na miejscu działali już strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Kalisza.

Nasze poczynania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i uprzątnięciu pozostałości pokolizyjnych. Droga wojewódzka nr 442 była całkowicie zablokowana. Przyczyną zdarzenia drogowego było niedostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych. Kierowca, na szczęście nie wymagał hospitalizacji. Działania zakończyliśmy po dwóch godzinach.

Z ostatniej chwili (wydarzenia)


W sobotę, 7 stycznia 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Blizanowie. Członkowie naszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi omówili tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym i poczynili plany dotyczące roku bieżącego. Przewodniczącym został druh Bartłomiej Janas a protokolantką została druhna Małgorzata Janas. Na posiedzeniu gościli przedstawiciele władz samorządowych i strażackich.

Zaproszenie przyjęli między innymi:
  • st. bryg. mgr inż. Marek Burzyński – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
  • Krzysztof Bączkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Blizanowie
  • Hieronima Rudowicza – komendant gminny

W trakcie narady omówiono działalność ratowniczo-gaśniczą oraz gospodarkę finansową naszej jednostki w roku 2016, jak również przedstawiono główne założenia do realizacji w roku bieżącym. Sprawozdanie z działalności przedstawił druh Bartłomiej Janas, sprawozdanie finansowe przedstawił druh Łukasz Sodolski, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Karol Janas. Po złożeniu sprawozdań, członkowie naszej jednostki jednogłośnie podjęli uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium za jego pracę w okresie sprawozdawczym. Dalsza część zebrania poświęcona była omawianiu spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

OSP w Blizanowie w roku ubiegłym, podjęła 40 wyjazdów ratowniczych, w tym 12 do pożarów, 25 do miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe. W okresie ubiegłorocznej Inspekcji Gotowości Operacyjnej nasza jednostka otrzymała prawie najwyższą możliwą ocenę – 5,5 na 6 możliwych. Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście, a prezes naszej jednostki druh Bartłomiej Janas podziękował wszystkim za współpracę i trud wniesiony w nasze osiągnięcia. 
Darmowa strona www - zrób ją sam!