Z ostatniej chwili (interwencje)


24 stycznia 2017 roku, o godzinie 9:55 otrzymaliśmy zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Pruszków (gmina Blizanów). Na miejsce zdarzenia udaliśmy się zastępem do ratownictwa drogowego. Kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i dachował w rowie, poszkodowane osoby zostały uwięzione w środku auta. Pasażerowie – kobieta oraz 4-letnie dziecko trafili do kaliskiego szpitala.

Trasa między Warszówką a Pruszkowem przez kilkadziesiąt minut była całkowicie zablokowana. Przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym osobom, odłączeniu akumulatora w pojeździe. Po dwóch godzinach zakończyliśmy działania ratownicze a zastępy wróciły do macierzystych jednostek.

Z ostatniej chwili (wydarzenia)


W sobotę, 7 stycznia 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Blizanowie. Członkowie naszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi omówili tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym i poczynili plany dotyczące roku bieżącego. Przewodniczącym został druh Bartłomiej Janas a protokolantką została druhna Małgorzata Janas. Na posiedzeniu gościli przedstawiciele władz samorządowych i strażackich.

Zaproszenie przyjęli między innymi:
  • st. bryg. mgr inż. Marek Burzyński – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
  • Krzysztof Bączkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Blizanowie
  • Hieronima Rudowicza – komendant gminny

W trakcie narady omówiono działalność ratowniczo-gaśniczą oraz gospodarkę finansową naszej jednostki w roku 2016, jak również przedstawiono główne założenia do realizacji w roku bieżącym. Sprawozdanie z działalności przedstawił druh Bartłomiej Janas, sprawozdanie finansowe przedstawił druh Łukasz Sodolski, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Karol Janas. Po złożeniu sprawozdań, członkowie naszej jednostki jednogłośnie podjęli uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium za jego pracę w okresie sprawozdawczym. Dalsza część zebrania poświęcona była omawianiu spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

OSP w Blizanowie w roku ubiegłym, podjęła 40 wyjazdów ratowniczych, w tym 12 do pożarów, 25 do miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe. W okresie ubiegłorocznej Inspekcji Gotowości Operacyjnej nasza jednostka otrzymała prawie najwyższą możliwą ocenę – 5,5 na 6 możliwych. Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście, a prezes naszej jednostki druh Bartłomiej Janas podziękował wszystkim za współpracę i trud wniesiony w nasze osiągnięcia. 
Darmowa strona www - zrób ją sam!